انتخاب استان
 • All
 • آذربايجان شرقی
 • آذربايجان غربی
 • اردبيل
 • اصفهان
 • البرز
 • ايلام
 • بوشهر
 • تهران
 • چارمحال بختیاری
 • خراسان جتوبی
 • خراسان رضوی
 • خراسان شمالی
 • خوزستان
 • زنجان
 • سمنان
 • سيستان و بلوجستان
 • فارس
 • قزوین
 • قم
 • کردستان
 • کرمان
 • کرمانشاه
 • کهگيلويه بويراحمد
 • گلستان
 • گيلان
 • لرستان
 • مازندران
 • متفرقه
 • مرکزی
 • نیروی هوایی
 • هرمزگان
 • همدان
 • يزد
ساعت گذشتهنمایش خطاهای
مجموع خطاهای دریافتی 3
pp1pp
لیست خطاهای دریافتی طی 3 ساعت گذشته از 2017-10-16 20:54:04.0 تا 2017-10-16 23:54:04.0
نام استان
کد ایستگاه
تاریخ پیام
متن پیام
خطای اتفاق افتاده
pp1pp
مازندران
KBFD
2017-10-16 21:00:00.0
SIIR41 MASA 162100 CC
AAXX 16211
40734 41558 80903 10184 20171 30132 40107 53008 76186 8832/
333 82920 86627 88558 555 10176 29092 33508=
مازندران
KBFD
2017-10-16 21:00:00.0
SIIR41 MASA 162100 CC
AAXX 16211
40734 41558 80903 10184 20171 30132 40107 53008 76186 8832/
333 82920 86627 88558 555 10176 29092 33508=
مازندران
KBFD
2017-10-16 21:00:00.0
SIIR41 MASA 162100 CC
AAXX 16211
40734 41558 80903 10184 20171 30132 40107 53008 76186 8832/
333 82920 86627 88558 555 10176 29092 33508=